produkty najwyższej jakości

Oferujemy surowce chemiczne i opakowania przemysłowe najwyższej jakości, produkowane przez renomowanych producentów.

profesjonalne wsparcie techniczne

Poza wyrobami najwyższej jakości, oferujemy profesjonalne wsparcie techniczne. 

krótkie terminy realizacji

Dzięki własnemu magazynowi i współpracy z kilkoma przewoźnikami, wysyłki większości towarów realizowane są w ciągu 24h.

sita molekularne UOP

UOPFirma ELTREX, pośród wielu produktów chemicznych, posiada w swojej ofercie szeroki asortyment produktów do usuwania zanieczyszczeń - sit molekularnych i adsorbentów glinowych. Producentem sit molekularnych jest firma UOP GmbH, część grupy Honeywell, wiodący producent adsorbentów. UOP oferuje największy na świecie wybór sit molekularnych i adsorbentów glinowych. Nasza firma jest wyłącznym przedstawicielem UOP w Polsce.

Zastosowanie tych produktów jest bardzo szerokie od usuwania zanieczyszczeń np. wody, przez osuszanie powietrza, gazów technicznych i ziemnych w różnego rodzaju układach technologicznych, poprzez separatory, klimatyzatory i osuszacze chłodziw, aż do przemysłu rafineryjnego i petrochemicznego. Ponadto produkty UOP stosowane są w układach powłokowych, klejach, uszczelniaczach i elastomerach, przetwórstwie tworzyw sztucznych, instalacji wytwarzania tlenu a także pneumatycznych układach hamulcowych oraz w wielu innych branżach.

 

powłoki, uszczelniacze, kleje i elastomery

Powłoki, uszczelniacze, kleje i elastomery
Zapobieganie degradacji układu z adsorbentami UOP
Wilgoć jest wrogiem wielu powłok, uszczelniaczy, klejów i wyrobów elastomerowych. Może ona pochodzić z pigmentów, wypełniaczy innych surowców lub z powietrza z otoczenia podczas procesu produkcyjnego. Izocyjaniany w formacjach na bazie poliuretanu, reagują z tą wilgocią i generują CO2, który może powodować powstawanie pęcherzy i degradację układu.
Aktywowane proszki i pasty UOP są sprawdzonymi środkami, które pomogą zwalczyć te problemy. Wyroby dostępne w postaci pasty - mieszaniny sit molekularnych w oleju rycynowym, która ułatwiają mieszanie z poliolami i innymi substancjami i znacznie zmniejsza wilgoć atmosferyczną podbieraną podczas dozowania i mieszania.
Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi katalogami i broszurami.

gaz ziemny

Gaz ziemny
Usuwanie zanieczyszczeń z naturalnych strumieni gazu ziemnego
Uruchamianie niezawodnych i efektywnych instalacji w zakładach wydobywczych i przetwórstwa gazu ziemnego przy wykorzystaniu adsorbentów UOP. Nasz zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów poprowadzi Cię od procesu projektowego instalacji do wyboru produktu dla konkretnej aplikacji. Możemy pomóc w usunięciu zanieczyszczeń, aby zwiększyć wartość energetyczną Twoich strumieni produktów oraz ochroni sprzęt. Nasz globalny zespół jest stałym źródłem sugestii optymalizacji procesu i rozwiązywania problemów w celu utrzymania wysokiej wydajności w Twoim zakładzie.
UOP jest światowym liderem w dziedzinie technologii przetwarzania gazu. UOP przez dziesięciolecia tworzył światowej klasy rozwiązania i standardy dla przemysłu gazu ziemnego. Tak jak rozwijają się nowe źródła gazu ziemnego, tak i UOP kontynuuje wprowadzanie innowacji, aby zwiększyć skuteczność naszych rozwiązań do usuwania zanieczyszczeń oraz metody ich pozyskiwania, odzyskiwania i utylizacji.
Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi katalogami i broszurami.

separacja powietrza

Separacja powietrza
Adsorbenty dla separacji powietrza i gazów przemysłowych
Adsorbenty UOP do instalacji separacji powietrza i innych instalacji wytwarzania gazów przemysłowych, przyczynią się do poprawy ekonomiki procesu. Wysoka zdolność adsorpcji i selektywność tych adsorbentów pomoże zmniejszyć koszty inwestycyjne i koszty operacyjne instalacji produkcji gazów o wysokiej czystości, takich jak O2, N2, H2 i CO.
Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi katalogami i broszurami.

czynniki chłodnicze

Czynniki chłodnicze
Adsorbenty czynnika chłodniczego - suszenie
Z osuszającymi sitami molekularnym UOP z serii XHTM zapobiegniesz korozji urządzeń chłodniczych przy efektywności kosztowej i wysokiej niezawodności pracy w systemach chłodniczych samochodowych i stacjonarnych. Niekontrolowanie wilgotności systemu, może doprowadzić do zamrożenia kapilar i zaworów rozprężnych, przyspieszyć korozję metalowych części, złączy, urządzeń dylatacyjnych i odstojników. Woda może wejść do systemu, w momencie produkcji urządzeń lub może przenikać w miarę upływu czasu poprzez węże, armaturę i inne elementy.
Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi katalogami i broszurami.

tlen medyczny

Tlen medyczny
Oddychaj głęboko z Adsorbentami dla tlenu medycznego
UOP pierwszy, ponad 30 lat temu, opracował komercyjnie opłacalny adsorbent tlenu dla celów medycznych. Dziś sito molekularne UOP OXYSIVTM adsorbent, pomaga w spełnieniu potrzeb pacjenta, przy zmniejszonej wielkości urządzenia ale przy bardziej efektywnej i wydajnej energetycznie pracy koncentratora tlenu medycznego. W koncentratorze, powietrze przechodzi przez upakowane złoże OXYSIV, w którym adsorbowany jest azot, koncentrując 20% tlenu atmosferycznego do 90% lub więcej.
Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi katalogami i broszurami.

etanol

Etanol
Adsorbenty stosowane przy produkcji etanolu
W produkcji etanolu gwałtownie rośnie potrzeba stosowania wysokiej jakości, wysokiej wydajności sita molekularne adsorbenty odwadniające, które są niezbędne w celu osiągnięcia zakładanych parametrów produkcyjnych.
Dzięki bogatemu, wieloletniemu doświadczeniu UOP opracował sita molekularne adsorbenty o dużej pojemności wodnej, niskiej reaktywności o sprawdzonej stabilności kolejnych partii jednostkowych, pozwalających na dotrzymywanie parametrów procesu produkcyjnego. Sita molekularne UOP adsorbenty są alkalicznymi glinokrzemianami, które selektywnie adsorbują wodę i wykluczają cząsteczki pożądane, takie jak etanol.
Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi katalogami i broszurami.

okna - szyby zespolone

Okna - szyby zespolone
Adsorbenty stosowane przy produkcji szyb zespolonych
Zapobiegniesz utracie właściwości izolacyjnych z sitem molekularnym adsorbentem UOP. Rozwiązania UOP opracowane dla producentów szkła izolacyjnego, dla zastosowań przemysłowych i w budownictwie mieszkaniowym. Sprawdzone rozwiązania UOP zapewnią szczelność i adsorbcję wody i rozpuszczalników organicznych w szybach zespolonych. Zachowasz swoje okna przejrzyste przy wykorzystaniu rozwiązań UOP.
Wysoka pojemność adsorbentów UOP MOLSIVTM usuwa wodę i rozpuszczalniki, co wydłuża żywotność okien.
Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi katalogami i broszurami.

woda – oczyszczanie ścieków przemysłowych

Woda – oczyszczanie ścieków przemysłowych
Czysty wybór
UOP jest wiodącą firmą przyczyniającą się do innowacji i rozwoju rozwiązań do usuwania zanieczyszczeń, która pomaga klientom spełnić wymagania eksploatacyjne i promuje efektywność operacyjną. Z ponad 40-letnim doświadczeniem w branży uzdatniania wody, UOP dostarcza kompleksowe rozwiązania, które spełniają potrzeby klientów w oczyszczaniu ścieków przemysłowych i skutecznie usuwa zanieczyszczenia, takie jak: radionuklidy (skażenia promieniotwórcze), metale ciężkie, substancje organiczne i nieorganiczne z szerokiej gamy odpadów i wód gruntowych.
Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi katalogami i broszurami.

rekultywacja odpadów jądrowych

Rekultywacja odpadów jądrowych
Selektywne nośniki do usuwania izotopów cezu i strontu
UOP IONSIVTM Selective Media (selektywne nośniki) - produkty sprawdzone w branży jądrowej przy rekultywacji odpadów. IONSIV Selective media wykorzystywany w przemyśle jądrowym od ponad 40 lat, a obecnie stosowane przy usuwaniu produktów rozszczepienia jądrowego z wody, po katastrofie japońskiej elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi.
UOP IONSIVTM Selective Media to mikroporowate adsorbenty nieorganiczne, krystaliczne, które wykazują wysoką selektywność i wydajność dla radionuklidów w obecności wysokich stężeń konkurencyjnych kationów. Takie środki adsorpcyjne zachowują integralność fizyczną i selektywność w szerokim zakresie pH w obecności silnych poziomów promieniowania jonizującego oraz wykazują dużą odporność na ścieranie.
Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi katalogami i broszurami.

petrochemia

Petrochemia
Rozwiązania do usuwania śladowych zanieczyszczeń, surowców wsadowych, półproduktów i wyrobów procesu
Adsorbenty są szeroko stosowane w przemyśle petrochemicznym, w celu usunięcia śladowych zanieczyszczeń, takich jak woda i związki siarki w surowcach pośrednich i produktach strumienia rafinacji.
Nasz zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów poprowadzi Cię przez wybór produktu już na etapie procesu projektowego dla konkretnej aplikacji oraz zapewnieni stałe wsparcia, optymalizację procesów i rozwiązywania problemów w celu utrzymania wydajności instalacji.
Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi katalogami i broszurami.

rafinacja

Rafinacja
Produkty do ochrony krytycznych urządzeń procesu rafinacji
Adsorbenty do regeneracji i bez regeneracji - skutecznie i ekonomicznie usuwają zanieczyszczenia w różnych strumieniach węglowodorowych w procesie rafinacji ropy naftowej.
Zachęcamy do zapoznania się z dostępnymi katalogami i broszurami.Parse error: syntax error, unexpected 'display_errors' (T_STRING), expecting ')' in /sites/all/modules/transliteration/data/x00.php on line 6